Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej
Księżnej Ziemi Sieradzkiej

Matka Boża Charłupska
koronowana
8 września 1937 roku

Diecezja Włocławska

Obraz MB

Pierwszy kościół parafialny w Charłupi Małej istniał już w XIV wieku; z dokumentów wynika, że został zniszczony przez Krzyżaków. Drugą świątynię konsekrowano w 1540 roku. W 1765 roku wzniesiono nowy drewniany kościół, ufundowany przez miejscowego dziedzica, Wojciecha Colonnę Walewskiego. Obecny kościół został zbudowany w latach 1907–16 w stylu neogotyckim, a konsekrowany w roku 1924. Jest to świątynia z czerwonej cegły, trzynawowa, ze strzelistą wieżą na froncie.
Cudowny obraz czczony był w parafii od XVII wieku i od początku słynął licznymi łaskami. Jego kult wzrastał szczególnie w okresach niewoli narodowej. Np. stryj generała Józefa Bema, Jakub Bem, darował jako wota dwa orły ze sztandarów wojskowych z prośbą o wolność Polski. W 1785 roku powołano specjalną komisję biskupią do sprawdzenia łask i cudów, która potwierdziła cudowną moc obrazu, przywołując w protokole relacje licznych świadków. Trudno określić datę powstania obrazu i jego umieszczenia w kościele w Charłupi, nieznany jest także jego autor. Pierwsza konkretna informacja pochodzi z 1755 roku, z czasu budowy kościoła. Niejaki Mikołaj Boroś zeznał, iż obraz był wówczas przechowywany w specjalnym ołtarzu, co oznacza, że już wtedy otaczano go czcią. Pewne jest, że w roku 1790 znajdował się w ołtarzu głównym. Obraz przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem i wyraźnie nawiązuje do Madonny Jasnogórskiej. Maryja lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko, a w prawej trzyma berło. Na prawym jej ramieniu widać ośmioramienną gwiazdę. Jezus prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma książeczkę. Głowy obojga otoczone są jasnożółtymi aureolami. Srebrna sukienka na obrazie pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. W roku 1937 dokonano gruntownej renowacji obrazu.